Fractie

Zorgen over de jeugdzorg!

Dhr. Kamps voorzitter van Jeugdzorg Nederland zegt dat honderdduizenden kwetsbare kinderen dreigen in de steek te worden gelaten als gemeenten in 2015 de jeugdzorg moeten gaan organiseren. De provincies stoten de jeugdzorg af maar de gemeenten hebben nog geen concreet idee hoe ze dit moeten overnemen. Hij geeft ook aan dat het kabinet een jeugdakkoord moet sluiten met gemeenten en zorginstellingen. Hierin moeten de taken worden vastgesteld en de beschikbare middelen verdeeld worden. Nu is nog niet duidelijk wat het budget is voor de gemeenten. Een bezuiniging heeft deze regering al aangegeven van 15% op een bedrag van 2,8 miljard euro echter onduidelijk is, hoe dan het resterende bedrag verdeeld zal worden. PNES kan zich niet vinden in de voorliggende visienota jeugdzorg. Veel is nog niet duidelijk.Jeugdzorg

De definitie van een visie is:

Het overzien van de relevante factoren en het bepalen van een richting die nader worden uitgewerkt (van abstract naar concreet). De voorliggende visie is niet meer dan het herschikken van bestaande structuren. Er wordt aangegeven/gesteld dat de kwaliteit minimaal gelijk moet blijven echter een definitie van kwaliteit wordt niet gegeven. Wil de jeugdzorg doeltreffender en doelmatiger zijn dan zal deze kwaliteit het uitgangspunt moeten zijn. Winst is er te halen als men de bestaande structuren kritisch evalueert en opnieuw beziet of ze gehandhaafd moeten blijven. De mogelijkheid om voor betere methodes te kiezen, dient open te zijn.

Samenvattend: Wil men deze reorganisatie zinvol doorvoeren moet men eerst een inhoudelijke heroriëntatie doorvoeren en dan pas de structuren bepalen. Alleen met structuren schuiven zal niet veel opleveren echter zal er eerder sprake zijn van expertise verlies. Wat er in dit plan gebeurt is dat men via een omweg gaat proberen te optimaliseren zonder naar betere wegen te sturen.

Nog een voorbeeld: Men wil het komend jaar 400 ambtenaren gaan scholen middels een 6-daagse basiscursus jeugdpsychiatrie. Na deze 6-daagse cursus is het hun taak te beoordelen of jongeren psychiatrische hulp nodig hebben of niet. Iets wat nu nog is voorbehouden aan deskundigen die hiervoor jaren hebben gestudeerd. Te gek voor woorden. Het recht op jeugdzorg zal een gunst worden van een ambtenaar. PNES denkt dat er nog veel te doen is aan voorliggende visienota en kan deze dan ook niet steunen.