Fractie

Stankoverlast Koningsbosch

DMilieualgemeenSteeds meer klachten bereiken ons over stankoverlast  in Koningsbosch. Deze overlast wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het moderne biggenproductie bedrijf Straathof. Op het moment bevinden zich ca. 5400 zeugen in dit bedrijf. Deze zeugen zijn goed voor 10.000-11.000 biggen per maand. Als de wind uit een bepaalde hoek komt is er o.a. in Koningsbosch sprake van behoorlijke stankoverlast. Ervan uitgaande dat de filtersystemen voldoende werken zal daar waarschijnlijk de oorzaak niet gezocht moeten worden. In dit bedrijf bevindt zich een ondergrondse koelcel. In deze cel worden dode biggen tijdelijk opgeslagen. Indien deze koelcel vol is liggen deze biggen gewoon buiten te wachten op het moment van afvoer. Zeker in de zomermaanden geeft dat veel stankproblemen.

 

PNES heeft dan ook de volgende vragen gesteld aan B & W:

– Is het college van B&W het met ons eens dat er alles aan gedaan moet worden om deze problemen op te lossen?

– Is het college van B&W bereid om te onderzoeken wat daadwerkelijk de oorzaak van deze overlast is?

– Is het college van B&W bereid om deze problematiek spoedig op te lossen als de oorzaak van deze overlast bekend is?