Fractie

PNES en Raad welwillend richting Horeca

Logo-KHN Tijdens de Algemene beschouwingen, gehouden op 7 november j.l.  heeft PNES succesvol een tweetal moties ingediend.

Deze eerste motie betreft een horecabijeenkomst, en heeft de volgende inhoud:

 Constaterende dat:

–       In Echt-Susteren wel eens horecagelegenheden sluiten i.v.m. de economische crisis of i.v.m. beperkingen in de wet- en regelgeving;

–       In Echt-Susteren de horecaondernemers kennelijk andere verwachtingen hebben ten aanzien van hun (uitbreidings-)mogelijkheden dan de gemeente hen biedt;

 Van mening zijnde dat:

–       Voldoende en goede horecagelegenheden bijdragen aan een goed uitgaansleven en dus ook aan de leefbaarheid;

–       Onze gemeente zou moeten werken vanuit een “ja, tenzij”-gedachte in plaats van een “nee, mits”-gedachte;

–       Het wenselijk is inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen ten aanzien van de (uitbreidings-) mogelijkheden van de horeca in Echt-Susteren;

–       Het wenselijk is inzicht te geven in de mogelijkheden van de bestaande wet-en regelgeving.

 Verzoekt het college :

–       Indien blijkt dat na overleg met Horeca Nederland en de plaatselijke ondernemers een nota horecabeleid gewenst is, hierover de raad te informeren via een raadsinforrmatiebrief.