Partij

PNES AvatarPartij Nieuw Echt-Susteren is een lokale politieke partij welke is opgericht in 2009 en actief is in de gemeente Echt-Susteren. PNES is een officiële vereniging met statuten en huishoudelijk reglement en heeft als doel;

  • het bevorderen van de belangen van de inwoners van de gemeente Echt-Susteren in de ruimste zin van het woord.
  • het bijstaan van haar leden in de uitvoering hiervan.
  • de belangen van de burgers op een eerlijke, transparante wijze vertegenwoordigen.

Deze vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door;

  • deelname aan de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Echt-Susteren.
  • het samenstellen op democratische wijze en ten uitvoer brengen van een politiek programma waarin het doel nader omschreven kan worden.
  • het houden van vergadering/discussie avonden waarbij de gemeentelijke belangen en de standpunten van PNES hierover besproken worden.
  • het steunen van de als afgevaardigden voor PNES gekozen gemeenteraadsleden.

Lid worden;

De mogelijkheid bestaat om lid te worden van de vereniging PNES. De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,- . Neemt u hiervoor contact op met een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar info@pnes.nl . Wij nemen dan per omgaande contact met u op.