Uncategorized

Start aanleg buitentuin Peijerhoaf!

In september vorig jaar heeft PNES het college van B&W verzocht om medewerking te verlenen aan de realisatie van een buitentuin bij het Peijerhoes. In het Peijerhoes in de wijk het Thaal in Peij wordt zorg verleend aan mensen met dementie of andere zorgbehoeften. Tevens is er op deze locatie een voorziening voor dagbesteding voor ouderen gevestigd. Hier was een duidelijke behoefte ontstaan aan een buitenvoorziening waarbij de bewoners kunnen genieten van zon en frisse lucht. Tot onze vreugde heeft het college dit verzoek positief opgepakt. Recent is gestart met de uitvoering. Wethouder Peter Ruijten ging een kijkje nemen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *