Uncategorized

College van B& W pro actief aan de slag met bruisend centrum Echt!

Twee weken geleden stelden onze raadsleden Lars Bisschops en Jeroen Meulenberg schriftelijke vragen over het uitgaansleven in het centrum van Echt. Dit naar aanleiding van zorgen die jongeren uit onze gemeente bij de PNES fractie kenbaar hadden gemaakt.Het college van B&W geeft in een reactie op de vragen van PNES aan de mogelijkheden pro actief te willen gaan onderzoeken.Het college ziet de Plats en omgeving als een ideale locatie voor een (nieuwe) uitgaansgelegenheid. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit een haalbare kaart is.

Onderstaand de reactie op onze vragen. Wordt vervolgd..

Vraag 1 PNES: Deelt het College onze visie dat Echt-Susteren een bruisende gemeente moet zijn die jongeren aan zich bindt?

Antwoord College van B&W:
Het College deelt deze visie zeker. Echt-Susteren moet een bruisende gemeente zijn voor iedereen, dus ook voor jongeren. En Echt-Susteren moet vooral een bruisende gemeente blijven. Dit betekent onder meer dat jongeren die geboren en getogen zijn in Echt-Susteren voor de gemeente moeten kunnen worden behouden. Daarvoor moet het woningaanbod passend zijn en ook het voorzieningenniveau. Dan alleen kan de gemeente jongeren ook daadwerkelijk aan zich blijven binden.

Vraag 2 PNES: Deelt het College onze visie dat een levendig uitgaansleven cruciaal is voor een bruisende gemeente en dat dit van belang is om jongeren aan onze gemeente te binden?

Antwoord College van B&W:
Het College deelt deze visie. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat de tijden van vroeger niet meer terugkomen. Echt was jarenlang hét uitgangscentrum van Midden-Limburg, maar die tijden komen niet meer terug. Niet voor niets zijn bijna alle discotheken uit het Limburgse uitgangsgebeuren verdwenen. De discotheek zoals we die kennen, is anno 2021 niet meer te exploiteren. Dat is zeker jammer, maar ook de realiteit. Dit alles neemt niet weg dat jongeren, ook in Echt-Susteren, lekker uit moeten kunnen gaan. Dat houdt een gemeente aantrekkelijk en behoudt de jongeren voor de gemeente.

Vraag 3 PNES: Is het College bereid een onderzoek te doen welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie van een (multifunctionele) uitgaansgelegenheid binnen het Centrumplan Echt?

Antwoord College van B&W:
Deze bereidheid is er. Waarbij meteen moet worden opgemerkt dat het geen taak van de gemeente zal zijn een dergelijke uitgaansgelegenheid te gaan exploiteren. Uiteindelijk zal de markt dit moeten oppakken, waarbij de gemeente zich natuurlijk maximaal wil inspannen om waar mogelijk zaken te faciliteren. En als schot voor de boeg: deze mogelijke uitgaansgelegenheid zal niet op de plek van de voormalige Stoba komen. De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft gekozen voor een brede herontwikkeling op die locatie met als doel nieuwe woningen te realiseren voor diverse doelgroepen. Op het moment dat er meer mensen in en rond het centrum komen te wonen, geeft dit nieuwe reuring. Ook dat zal het centrum van Echt levendiger maken. Vooralsnog zien we De Plats en omgeving als een ideale locatie voor een (nieuwe) uitgaansgelegenheid. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit een haalbare kaart is.

Vraag 4 PNES
Is het College bereid om een proactieve rol aan te nemen en in samenwerking met onze partners in het Centrumplan Echt een maximale inspanning te verrichten om een (multifunctionele)
uitgaansgelegenheid te realiseren?

Antwoord College van B&W:
Ook deze bereidheid is er. Op korte termijn zal de gemeente een aantal gesprekken voeren met eigenaren en exploitanten van horecapanden om te bezien welke mogelijkheden er zijn. Mochten er planologisch of vergunning-technisch zaken spelen die aandacht vragen, dan zal de gemeente ook daar maximaal willen meedenken. En nogmaals, uiteindelijk zal de markt de eventuele realisatie van een (multifunctionele) uitgaansgelegenheid moeten oppakken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *