College van B&W

De huidige coalitie in de gemeente Echt-Susteren wordt gevormd door CDA, PNES, DES, GroenLinks en PvdA.
PNES levert twee wethouders in het college van burgemeester & wethouders:

P.H.M. (Peter) Ruijten
Wethouder / 3de loco-burgemeester

Portefeuille:

 • Gebiedsontwikkeling Echt en centrumplan Echt
 • Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren noord
 • Beleid beheer wegen en riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare verlichting
 • Beleid natuur, landschap en recreatiewaters
 • Bosbeheer
 • Reconstructie platteland / platteland in ontwikkeling
 • Beleid en beheer openbare begraafplaatsen
 • Markten, evenementen en kermissen
 • Ondernemersoverleg centrum Echt
 • Project ontwikkeling De Valk
 • Project: hotelontwikkelingen A2

E-mail adres: p.ruijten@echt-susteren.nl

 

drs. ing. H.E.J.M. (Hub) Meuwissen
Wethouder / 4de loco-burgemeester

Portefeuille:

 • Gebiedsontwikkeling Pey en A2 zone
 • Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplannen, structuurvisie en implementatie omgevingswet
 • Milieubeleid en beheer
 • Water- en bodembeleid
 • Duurzaamheid
 • Afvalbeleid en afvalinzameling
 • Vergunningverlening Wabo
 • Omgevingsdienst MER en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Project ontwikkeling Nedcar
 • Project klooster Koningsbosch
 • Project Bocage

E-mail adres: h.meuwissen@echt-susteren.nl

 

Het voltallige dagelijks bestuur van de gemeente. Van links naar rechts: wethouder Peter Ruijten (PNES), gemeentesecretaris Guus van Balkom, wethouder Hub Meuwissen (PNES), burgemeester Jos Hessels, wethouder Peter Pustjens (CDA), wethouder Marian Bruijsten (DES) en wethouder Geert Frische (CDA)