Commissies

Partij Nieuw Echt-Susteren is ook vertegenwoordigt in de diverse commissies die veel voorwerk doen in aanloop naar de gemeenteraadsvergaderingen. Elke commissie heeft haar eigen expertise.

Raadsvoorstellen

De commissies geven de raad advies over complexe, belangrijke en politiek gevoelige raadsvoorstellen. Dat betekent dat het seniorenconvent (vergadering van fractievoorzitters)  alleen deze voorstellen naar een commissie stuurt voor advies. Alle andere voorstellen gaan rechtstreeks naar de raad. De raadsvoorstellen worden in de commissies integraal behandeld. Dat betekent dat een voorstel maar voor één commissie wordt geagendeerd.

Thema’s

De commissies fungeren ook als platform voor informatievoorziening en beeldvorming. Bedoeling is dat in de commissies, naast de bespreking van de raadsvoorstellen, ook zogenaamde thema’s worden behandeld. Voor de themabijeenkomsten worden naast de commissieleden ook de raadsleden, de betrokken wethouder(s), de ambtenaren en – afhankelijk van het onderwerp – externe belangenorganisaties en/of deskundigen uitgenodigd.

De commissies bestaan zowel uit raadsleden als niet-raadsleden. Er zijn momenteel 3 commissies ingesteld, waarin namens PNES de volgende personen zitting hebben:

– De commissie Omgeving:

Marlies Denis-Kretzer

 

 

 

 

 

Paul Vergoossen

 

 

 

 

 

– De commissie Maatschappij :

Adrie Rohs

 

 

 

 

 

Miranda Werson-Pipping

 

 

 

 

 

– De commissie Algemene Zaken:

Trix Huizinga-Smeets

 

 

 

 

 

Sjef Vergoossen