Uncategorized

1,5 a 2 mln extra voor compensatie Nieuwstadt vanwege uitbreiding VDL!

1,5 a 2 miljoen euro extra voor compensatie Nieuwstadt vanwege uitbreiding VDL Nedcar!

Tijdens de raadsbijeenkomst van 2 juli jl. met de provincie Limburg en een afvaardiging van VDL Nedcar heeft de raad haar ongenoegen geuit over de voorgestelde compensatie voor Nieuwstadt in het kader van de uitbreiding van VDL Nedcar.

Wethouder Hub Meuwissen zegde toe met de provincie en Nedcar te gaan onderhandelen over extra compensatie voor Nieuwstadt. Tot onze grote tevredenheid hebben wij vandaag vernomen dat deze onderhandelingen succesvol zijn geweest en een extra compensatie van 1,5 a 2 miljoen euro voor Nieuwstadt is binnengehaald.

Onderstaand het artikel in de Limburger:

Vandaag door Rob Stikkelbroeck
Meer geld voor compensatie Nieuwstadt vanwege uitbreiding VDL

De gemeente Echt-Susteren verwacht een bedrag tussen de anderhalf en twee miljoen euro ter compensatie voor Nieuwstadt bij de uitbreiding van VDL Nedcar.

Dat zegt wethouder Hub Meuwissen die in opdracht van de gemeenteraad een extra inspanning doet om geld los te peuteren bij provincie en de autobouwer in Born. Het gaat dan om bovenwettelijke compensatie die is beloofd vanwege de uitbreiding van de fabriek. Voor die extra inspanning heeft de wethouder de tijd tot 1 augustus als hij de gemeenteraad moet informeren over zijn vorderingen.

Vorige week uitte de gemeenteraad zijn ongenoegen over de compensatie die in de voorlopige plannen van de provincie is vastgelegd voor de kern Nieuwstadt. In het inpassingsplan wordt een bedrag van 300.000 euro genoemd voor lokale maatregelen. Gerekend was op een veel hoger bedrag, zeker gezien de impact van de fabrieksuitbreiding op de omgeving. Zo komt het terrein een stuk dichter bij de dorpskern te liggen en wordt de provinciale weg N276 om het terrein gelegd. Daarnaast wordt een groot deel van het Sterrebos gekapt ten gunste van de uitbreiding aan de noordkant.

Geluidsbelasting

In de plannen is berekend dat 65 woningen in Nieuwstadt te maken krijgen met een hogere geluidsbelasting na de uitbreiding van de fabriek en het verleggen van de weg. Meuwissen wil in ieder geval duidelijk vastgelegd hebben dat er middelen moeten zijn om deze woningen beter te isoleren. „Daarnaast zetten we ons in voor een betere landschappelijke inpassing. De groene zone tussen randweg en Nieuwstadt moet robuuster dan nu is voorgesteld.”

Fietsverkeer

Wat betreft de verkeersveiligheid op de N276 wil de wethouder in ieder geval de gevaarlijke fietsoversteek ter hoogte van manege Katsbek zo vroeg mogelijk in de plannen opnemen. De schoolgaande jeugd is gebaat bij zo min mogelijk oversteekplaatsen op de N276. Oplossingen hiervoor komen mogelijk aan bod in een ander plan, de gebiedsontwikkeling Westelijke Mijnstreek. Daarin wordt de gehele verkeerssituatie in het gebied onder de loep genomen. „Voordeel is dat er in ieder geval naar wordt gekeken”, zegt Meuwissen. „Maar toch blijven we aandacht vragen voor de verkeersveiligheid.”

Meuwissen zit tijdens de periode dat het inpassingsplan ter inzage ligt, nog regelmatig om tafel met de provincie en Nedcar. „Het ziet er naar uit dat er straks zo’n anderhalf tot twee miljoen euro beschikbaar is als compensatie. Ik kom niet terug naar de raad zonder positief nieuws.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *