Coalitieakkoord

De politieke partijen PNES, CDA, DES, GroenLinks en D66 hebben zich gevonden in een gezamenlijke wens om het succesvolle beleid dat in de afgelopen jaren in onze gemeente is gevoerd met veel ambitie voort te zetten en hebben derhalve besloten om voor de raadsperiode 2022 – 2026 een samenwerking aan te gaan die kan steunen op een brede meerderheid van 17 zetels in de gemeenteraad en daarmee brede steun in onze samenleving. Deze coalitie vertegenwoordigd in stemmenaantal 71% van de kiezers van Echt-Susteren, het hoogste aantal in de historie van onze gemeente. Daarmee heeft deze coalitie een stevig mandaat om te gaan werken aan de toekomst van het smalste stukje Nederland.

Het coalitieakkoord met de titel “Eenheid door vertrouwen” zal de leidraad zijn voor de coalitie in de raadsperiode 2022-2026.

(klik op de bovenstaande afbeelding van het coalitieakkoord en dit opent zich in een nieuw venster).