Giftenreglement

Giftenreglement Partij Nieuw Echt-Susteren:

Artikel 1.

Het bestuur van partij Nieuw Echt-Susteren is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.

Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3.

Van alle geaccepteerde schenkingen wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4.

Alle geaccepteerde schenkingen boven € 5.000,- worden openbaar gemaakt via de internetsite van partij Nieuw Echt-susteren. (www.pnes.nl)

Artikel 5.

Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daarmee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6.

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 7.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 16-7-2014

 

Giften zijn o.a. welkom via onze bankrekening, IBAN NL50RABO0152228918