Fractie

Sfeervol winkelen in Echt-Susteren

Sfeervol winkelen Tijdens de Algemene beschouwingen, gehouden op 7 november j.l.  heeft PNES succesvol een tweetal moties ingediend.

De tweede motie betreft het verbeteren van de sfeer en uitstraling in de winkelcentra, en heeft de volgende inhoud:

 

Van mening zijnde dat:

–       Een sfeervolle uitstraling van onze winkelcentra bijdraagt aan een positieve beeldvorming over onze winkelcentra;

–       Een sfeervolle uitstraling van onze winkelcentra een aantrekkende werking heeft op het winkelend publiek;

–       Het creëren van een sfeervolle uitstraling van onze winkelcentra ook zou kunnen worden gezien als een taak van de gemeente.

–       In de zomer bloemen en planten en in de winter sfeerverlichting zouden kunnen bijdragen aan de gewenste sfeervolle uitstraling van de winkelcentra van Echt-Susteren.

 

Constaterende dat:

–       Op de Ursulinenstraat en het Ursulineplein te Echt door de winkeliersvereniging reeds initiatieven zijn genomen die als voorbeeld voor het creëren van een sfeervolle uitstraling zouden kunnen dienen.

 

Verzoekt het college :

–       De mogelijkheden (beleid en budget) voor het sfeervoller maken van de winkelcentra van Echt-Susteren (bloemen en planten in de zomer en sfeerverlichting in de winter) te onderzoeken;

–       Hierover in of gelijktijdig met de 1e bestuursrapportage 2014 een voorstel te doen aan de raad.