Fractie

Pius X kerk als Multifunctioneel Centrum

fotoVanaf 2004 is PNES, bij monde van fractievoorzitter Peter Ruijten, zich aan het inzetten om te komen tot een multifunctioneel centrum met een breed maatschappelijk karakter in de kern Echt.

Vele pogingen zijn ondernomen om e.e.a. te realiseren. Steeds maar weer bleek dat er vanuit het gemeentelijk bestuur geen medewerking wordt verleend. Alle pogingen liepen tot dusver op niets uit.

Nu doet zich de geweldige mogelijkheid voor om van de voormalige Pius X kerk iets moois te realiseren wat voor alle burgers van Echt-Susteren een trefpunt zou kunnen zijn voor cultuur en maatschappelijke voorzieningen.

Helaas wederom geen medewerking vanuit de huidige coalitie. Het argument is veelal: Er zijn voldoende mogelijkheden aanwezig in de kern Echt. Denk aan: De Blomenhoaf, Jeugdhuis Pius X en het buurthuis in Echt-Noord. Prima dat deze buurthuizen er zijn echter veel te klein voor welk evenement dan ook. Denk hierbij aan (grootschalige) Concerten, Echter Revue, Carnavals activiteiten breed maatschappelijk gebruik, enz. Conclusie er is niets mogelijk.

Nu een mooie kans met daarbij een prachtige parkeerplaats.

Het Pius X gebouw is helemaal gerealiseerd door de financiële inbreng van de betrokken gemeenschap. Nu is er een kans aanwezig. PNES heeft een overleg georganiseerd met diverse verenigingen uit de kern Echt maar er waren ook reacties en interesse van verenigingen uit Pey, St. Joost, Maria Hoop en Susteren. Er werd een stuurgroep benoemd waarin vertegenwoordig de voorzitters van Vriendenkoor, Fanfare St. Jozef Pey en Koninklijke Harmonie St. Caecilia Echt. Deze groep had het mandaat van de diverse verenigingen om een gesprek aan te gaan met het kerkbestuur om eventuele mogelijkheden te bespreken. De voorzitter van het kerkbestuur (Pastoor Kanke) gaf aan dat een gesprek geen zin had omdat het beleid van het bisdom slopen is. (eigenlijk te gek voor woorden dat er geen gesprek mogelijk is met het kerkbestuur om gewoon eens te brainstormen).

Wel is er een overleg geweest met een adviseur van het bisdom Dhr. van de Lee. Hierbij was ook aanwezig een projectontwikkelaar en een zorgaanbieder. Nadat hij met weinig interesse van zijn kant dit gesprek heeft gehad was zijn reactie: Advies Slopen!

Nou daar sta je dan: Geen medewerking van het bisdom en gemeente!

Er werd gedacht aan een doos in doos constructie in deze kerk. Indien dit niet technisch mogelijk zou zijn wat blijft dan over: sloop. Maar nu komt het. We hebben een geweldige plek waar de bestemming geld, religie, onderwijs, cultuur enz. Echte geen bestemming woningbouw.

Het lijkt PNES dus eigenlijk logisch dat we dan te maken hebben met kavel waarop een mooi gebouw geplaatst kon worden voorzien van een podium voor cultuur in elke vorm met daarbij een brede maatschappelijke functie.

Indien deze grond met of zonder kerk voor een symbolisch bedrag van 1,- weer terug gegeven zou worden dan zou er veel mogelijk zijn….

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *