Verkeersveiligheid St. Jorisstraat, Abeelstraat en Peijerstraat.

VerkeersdrempelSteeds meer klachten bereiken ons over de erg hoge verkeersdrempels vanuit onze gehele gemeente. Geluidsoverlast door stoppende en optrekkende auto’s zijn veel gemaakte opmerkingen. Als dit veroorzaakt wordt door vrachtwagens geeft dit behoorlijk meer overlast denk hierbij aan trillingen in de woonhuizen met alle gevolgen van dien. Regelmatig is ook sprake van beschadiging aan de onderkant van de auto’s. Ook de veiligheid, veroorzaakt door hoge drempels op de oversteekplaatsen van de Peijerstraat, staat ter discussie. Auto’s moeten remmen net voordat ze aankomen aan de overkant van de weg en worden dan geconfronteerd met een hoge drempel. Bij het oversteken van de St. Jorisstraat vanaf de Graaf richting Abeelstraat is dit ook het geval.

PNES wil dan ook graag van B & W weten:

– Is het college van B&W het met ons eens dat een aanpassing van de drempel hoogte zeker ook op de aangegeven plaatsen van belang is?

– Is het college van B&W bereid om ook op andere wegen in onze gemeente aandacht aan deze problematiek te geven en dan op te lossen/aan te passen.

– Is het college van B&W bereid om deze problematiek spoedig op te lossen?

– Is het college van B&W bereid in de toekomst zulke hoge drempels niet meer aan te leggen?

Een gedachte over “Verkeersveiligheid St. Jorisstraat, Abeelstraat en Peijerstraat.

 • 26-10-2013 om 13:30
  Permalink

  Hoogte drempels op o.a. Abeelstraat enz.

  De door ons gestelde vragen hebben inmiddels geleid dat men bij meldingen en klachten altijd gaat onderzoeken en gaat oplossen. Veelal ontstaan de hoogte verschillen doordat door de jaren heen de verharding voor de drempels iets is verzakt. Bij de oversteek Graaf richting Abeelstraat is dit hoogteverschil tijdelijk hoger geweest met als oorzaak dat de asfaltverharding later is aangebracht.

  De richtlijnen geven aan dat deze verhoging niet meer dan 8 cm. mag bedragen. Het college geeft verder aan dat ze 2 meldingen over hoge drempels hebben ontvangen. Een in Susteren (herstel nodig op omleidingsroute) en een over de Abeelstraat in Echt. Het college geeft verder aan dat ze altijd alert zijn op verkeersonveilige situaties en dat ze meldingen en klachten altijd actief opvolgen.

  Verder is het streven van het college om de openbare ruimte zo in te richten dat verkeersveilig gebruik gediend wordt. Soms zijn daar drempels voor nodig (dit is altijd het geval bij 30 km zones). Bij het ontwerp gaat men uit van de geldende richtlijnen en aanbevelingen. Wanneer dit in de praktijk toch tot klachten leidt zullen ze onderzoeken of en hoe we de situatie kunnen aanpassen zonder het beoogde doel uit het oog te verliezen.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *