Kwaliteit straatgoten vegen.

Steeds meer burgers klagen op het moment over de kwaliteit met betrekking tot het schoonhouden van de straatgoten. Men spreekt zelfs over verloedering van het straatbeeld.  Goten vegen (4)PNES denkt dat de oorzaak hiervan door het uitbesteden van deze werkzaamheden komt. Momenteel is er alleen maar sprake van stofverwijdering en het onkruid echter blijft staan. Doordat ook in de omgeving rondom de afvoerputten veel onkruid staat kan er bij hevige regenval wateroverlast ontstaan. Ook op de rijwielpaden en parkeerstroken liggen vele kleine steentjes, onkruid en ander afval. Gebruik maken van het “Social Return” traject zou een oplossing (gezien de kosten) kunnen zijn.

PNES, vertegenwoordigt door fractievoorzitter Peter Ruijten vraagt dan ook het volgende:

– Is het college van B&W het met ons eens dat de straatgoten schoongemaakt en onkruidvrij dienen te zijn?

– Is de aangegeven overlast ontstaan door het uitbesteden van de betreffende werkzaamheden?

– Is het college van B&W het met ons eens dat , gelet op veiligheid en overlast, het schoonhouden van de straatgoten, rijwielpaden enz. een hoge prioriteit mag hebben?

– Indien het college van B&W het met ons eens is wil men dan ook meewerken om aan deze problematiek een einde te maken?Goten vegen (1)

Een gedachte over “Kwaliteit straatgoten vegen.

 • 26-10-2013 om 13:27
  Permalink

  Kwaliteit straatgoten vegen.

  Het college geeft aan dat de straatgoten moeten voldoen aan het kwaliteitsniveau B (CROW-norm) dat is vastgesteld door de raad. De door PNES aangegeven overlast kan ontstaan zijn door een samenloop van omstandigheden. In de gehele gemeente wordt momenteel (bijna) overal gewerkt aan de weg of stoep. Het betreft onderhoud en werkzaamheden door nutsbedrijven (gas en glasvezel). Door deze werkzaamheden kan het voorkomen dat straten overgeslagen worden bij een veeg-ronde.

  Het vegen is per 1 juli 2013 onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) die met de Wetstrom is gesloten. Westrom is momenteel bezig om de uitvoering van de taken te organiseren. Het vegen van wegen heeft hierbij een hoge prioriteit. Verder geeft het college aan dat het beeld te allen tijde moet voldoen aan de kwaliteitsnorm B. Deze verplichting is opgenomen in de DVO met de Westrom.

  Verder geeft het college aan dat het beeld op een aantal plaatsen niet voldoet aan het vastgestelde niveau en zal extra toezien op de uitvoering om dit op te lossen.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *