Fractie

Kwaliteit straatgoten vegen.

Steeds meer burgers klagen op het moment over de kwaliteit met betrekking tot het schoonhouden van de straatgoten. Men spreekt zelfs over verloedering van het straatbeeld.  Goten vegen (4)PNES denkt dat de oorzaak hiervan door het uitbesteden van deze werkzaamheden komt. Momenteel is er alleen maar sprake van stofverwijdering en het onkruid echter blijft staan. Doordat ook in de omgeving rondom de afvoerputten veel onkruid staat kan er bij hevige regenval wateroverlast ontstaan. Ook op de rijwielpaden en parkeerstroken liggen vele kleine steentjes, onkruid en ander afval. Gebruik maken van het “Social Return” traject zou een oplossing (gezien de kosten) kunnen zijn.

PNES, vertegenwoordigt door fractievoorzitter Peter Ruijten vraagt dan ook het volgende:

– Is het college van B&W het met ons eens dat de straatgoten schoongemaakt en onkruidvrij dienen te zijn?

– Is de aangegeven overlast ontstaan door het uitbesteden van de betreffende werkzaamheden?

– Is het college van B&W het met ons eens dat , gelet op veiligheid en overlast, het schoonhouden van de straatgoten, rijwielpaden enz. een hoge prioriteit mag hebben?

– Indien het college van B&W het met ons eens is wil men dan ook meewerken om aan deze problematiek een einde te maken?Goten vegen (1)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *