Vereniging PNES

Deelname PNES aan het Sjöttegolf.

PNES Neuerburg BBQ 134Op 17 augustus l.l werd er door een delegatie van PNES deelgenomen aan het sjöttegolf op ’t Hingen.

Dit ,door schutterij Wilhelmina, perfect georganiseerde evenement werd door PNES afgesloten met een verdienstelijke achtste plaats.

PNES Neuerburg BBQ 136