Fractie

PNES stelt schriftelijke vragen over verkeersveiligheid Peijerstraat-Zuiderpoort

imagesCASBBDJS

Op het kruispunt Peijerstraat, Zuiderpoort, Bovenstestraat, Bovenste Eind ontstaan vaak gevaarlijke situatie’s voor met name fietsers. Indien men vanaf de Peijerstraat naar het Bovenste Eind moet is het niet mogelijk om voor te sorteren. Dit geldt tevens voor fietsers die vanaf de Zuiderpoort naar de Bovenste straat moeten.

Een ander probleem is het parkeren van auto’s bij de ABN-Amro of ING bank. Het komt dikwijls door dat automobilisten hier oprijden om zodoende niet ver te hoeven lopen om te pinnen. Inmiddels parkeren hier ook al vrachtauto’s om te lossen. Fietsers moeten hierdoor regelmatig uitwijken voor automobilisten die hun auto keren.

Een ander probleem is dat met de komst van de Actionwinkel op de Zuiderpoort een gevaarlijke situatie is ontstaan voor overstekende voetgangers. Veel mensen parkeren hun voertuig bij Heuts of bij de Gamma omdat er bij de Action onvoldoende parkeerplaatsen zijn. Het komt vaak voor dat automobilisten op de rem moeten om een aanrijding met overstekende voetgangers te voorkomen.

PNES heeft het college van B&W verzocht passende maatregelen te nemen teneinde de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers te waarborgen / te verbeteren.