Fractie

PNES zet zich in voor handhaven geld pinnen in de kleine kernen

geld pinnen

Het is inmiddels een bekend feit dat de pinautomaten in de kleinere kernen zijn verdwenen en of gaan verdwijnen. Momenteel is het mogelijk voor de inwoners in de kleine kernen, o.a. Dieteren en Koningsbosch, extra geld te pinnen bij de daarvoor aangewezen winkeliers. Het maximale bedrag dat dan gepind kan worden is 200,- euro zonder verdere aankoopverplichtingen.
De winkeliers krijgen voor deze serviceverlening halfjaarlijks een vergoeding van 1030,- euro.
We hebben vernomen dat de banken voornemens zijn deze vergoeding aan de winkeliers per 01-02-2015 te stoppen. Wij vrezen dat door deze maatregelen de winkeliers de inwoners min of meer gaan verplichten om aankopen te doen en daarna pas toestaan een hoger bedrag te pinnen of deze service in zijn geheel niet meer zullen aanbieden. PNES vindt het van groot belang dat het voorzieningen niveau ook in de kleine kernen zo veel mogelijk gehandhaafd blijft en heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W:

– Is het college van B&W het met PNES eens dat de gemeente maximale inspanning moet leveren om het voorzieningen niveau in de kleine kernen zoveel mogelijk te handhaven.
– Is deze maatregel bij het college van B&W bekend?
– Is het college van B&W bereid om navraag te doen of dit inderdaad het geval gaat zijn?
– Is het college van B&W bereid om, nadat blijkt dat dit inderdaad gaat gebeuren, richting banken een signaal af te geven dat de gemeente Echt-Susteren dit een zeer slechte zaak vindt.
– Is het college van B&W bereid om er richting banken op aan te dringen dat deze mogelijkheid van geldpinnen in de kleinere kernen mogelijk moet blijven?
– Is het college van B&W bereid om daarbij aan te geven dat het probleem niet zal ontstaan als de winkeliers voor hun service de eerder genoemde vergoeding blijven behouden?