Fractie

PNES neemt deel aan nieuwe coalitie Echt-Susteren

De coalitie-onderhandelingen in Echt-Susteren zijn afgerond. De nieuwe coalitie zal bestaan uit Lijst Samenwerking, CDA en PNES. Deze coalitie doet het meeste recht aan de verkiezingsuitslag van 19 maart jongstleden. Lijst samenwerking won 1 zetel, het CDA is gelijk gebleven in zetelaantal en PNES heeft 3 zetels gewonnen. De handtekeningen zijn onder het coalitie-akkoord geplaatst door de onderhandelaars van Lijst Samenwerking, CDA en PNES. De nieuwe coalitie zal 5 wethouders krijgen te verdelen over 2 voor Lijst Samenwerking, 2 voor het CDA en 1 voor PNES.

Peter Ruijten wordt namens PNES aan de raad voorgedragen als wethouder. Zijn raadszetel zal daarna worden ingenomen door Ben Bisschops uit Susteren.

De installatie van het nieuwe college is voorzien op dinsdag 20 mei 2014.