Intensievere bestrijding Eikenprocessierups.

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli jongstleden heeft PNES het college verzocht om de bestrijding van de eikenprocessierups te intensiveren.

In onze gemeente staan circa 7000 eikenbomen welke vatbaar zijn voor de eikenprocessierups. In de komende jaren is de verwachting dat de plaagdruk van de eikenprocessierups nog meer zal toenemen. De overlast van de eikenprocessierups voor onze inwoners dient tot een minimum te worden beperkt, mede gezien de mogelijke impact op de volksgezondheid.

Een motie van PNES om de frequentie van de bestrijding van de eikenprocessierups te intensiveren en te onderzoeken of er andere effectievere bestedingsmogelijkheden zijn is door het college overgenomen. Extra focus zal komen liggen op omgeving van scholen, sportclubs en fiets- en wandelroutes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *