Uncategorized

Verdere stap in uitvoering gebiedsvisie Pey!

Handboogvereniging “De Ster” gaat verhuizen naar een nieuwe, moderne accommodatie op sportcomplex “de Bandert”. Dit heeft de gemeenteraad dinsdag jongstleden besloten.

Met de verhuizing van handboogvereniging “De Ster”, worden twee vliegen in één klap geslagen. Enerzijds wordt een impuls gegeven aan Leisurepark “de Bandert”, waar een breed gecentraliseerd aanbod van sportvoorzieningen wordt gecreëerd en anderzijds komt, na sloop van het huidige pand van “de Ster”, ruimte vrij voor de aanleg van extra parkeerplekken.

Een knelpunt op het gebied van parkeervoorzieningen in Pey (deelgebied Lisweg) wordt hierdoor aangepakt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *