Fractie

PNES vraagt aandacht voor radicalisering in onze gemeente na kritisch onderzoeksrapport van het ministerie van veiligheid en justitie.

Uit een recent gepubliceerd inspectierapport van het ministerie van veiligheid en justitie (https://www.rtlnieuws.nl/…/helft-gemeenten-doet-niets-aan-a…) blijkt dat de helft van de gemeenten nauwelijks iets doet tegen radicalisering. Volgens het rapport geven deze gemeenten aan dat het probleem niet bij hen speelt en is het daarom onnodig om te investeren in voorlichtingsprogramma’s of het opleiden van ambtenaren. De inspectie stelt dat daardoor mogelijk problemen over het hoofd worden gezien.

Uit een ander krantenartikel van dagblad de Limburger d.d. 31 januari 2015 met de titel “Hoe Maaseik Jihad City werd” blijkt dat onze buurgemeente Maaseik concreet geconfronteerd is met radicalisering (ondermeer met de groep sharia4belgium) en te maken heeft gehad met geradicaliseerde personen die zijn afgereisd naar Syrië. Derhalve zijn er concrete voorbeelden dat dit probleem wel degelijk speelt in onze regio in kleinere gemeenten.

PNES heeft het college derhalve de volgende vragen gesteld:

1. Deelt u onze visie dat de aanpak van radicalisering en gewelddadig jihadisme anno 2017 een van de belangrijkste thema’s in het internationale en nationale veiligheidsbeleid dient te zijn?

2. Deelt u de visie van de inspectie, welke door ons wordt onderschreven, dat door het negeren van het probleem door kleine gemeenten, mogelijke problemen die adequate aanpak vereisen over het hoofd kunnen worden gezien en dit zeer verontrustend is?

3. Deelt u onze mening dat radicalisering niet past binnen onze gemeenschap en adequaat bestreden dient te worden omdat hiermee de leefbaarheid en veiligheid kan worden aangetast.

4. Behoort de gemeente Echt-Susteren tot de gemeenten die nauwelijks iets doen tegen radicalisering?
 Zo nee, kunt u ons een concrete uiteenzetting geven van het anti radicaliseringbeleid dat de gemeente Echt-Susteren voert?
 Zo ja,
1) Kunt u ons een duidelijke motivatie geven waarom dit niet gebeurd?
2) Bent u bereid dit onderwerp adequaat op te pakken en beleid hieromtrent te ontwikkelen?

5. Zijn er op dit moment concrete aanwijzingen van radicalisering binnen onze gemeente?