Fractie

Partij Nieuw Echt-Susteren stelt vragen over verwijderde prullenbakken.

“Wij hebben kennis genomen, dat na de herinrichting van diverse straten in de gemeente Echt-Susteren, diverse afvalbakken niet zijn teruggeplaatst. Dit geeft voor de bezoekers en bewoners van onze gemeente overlast. Afval kan nu niet gemakkelijk in de afvalbakken worden gegooid en wordt nu vaak gemakshalve nu op de grond gegooid. Tevens kunnen mensen die de hond uitlaten en de ‘hondenpoep’ zakjes weg willen gooien, niet meer overal met deze zakjes terecht, waardoor hondenpoep niet altijd meer wordt opgeruimd.

Als voorbeelden:

– Bij het zorgcentrum de Eghte, hier ligt door het ontbreken van de bakken, meer hondenpoep dan normaal. Dit geeft hinder voor de omwonenden.

– Rondom de Graaf en het centrum van Echt zijn ook geen afvalbakken teruggeplaatst.

– In het nieuwe centrumplan van Susteren zijn geen afvalbakken geplaatst.

PNES heeft het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd deze afvalbakken zo spoedig mogelijk terug te plaatsen.