Fractie

PNES teleurgesteld en verbaasd over het waarschijnlijk afketsen van het project Klooster Koningsbosch

 

Op 25-10-2017 is de gemeenteraad geïnformeerd dat het college van B&W naar aanleiding van een negatief advies van bureau Bibob voornemens is geen vergunning te verlenen aan Gelasius Vastgoed Maatschappij B.V. voor de ontwikkeling van het klooster Koningsbosch tot Conferentiecentrum / Hotel. Het hele project en daarmee een zinvolle herbestemming van het kloostercomplex stort hiermee als een kaartenhuis in elkaar. PNES heeft het bericht met ongeloof en grote teleurstelling ontvangen. Zeker gezien het feit dat na 2 jaar van intensieve voorbereiding om 5 voor 12 deze lijken uit de kast rollen.
Met dit project had de kern Koningsbosch een boost kunnen krijgen op het gebied van werkgelegenheid en leefbaarheid en had het monumentale kloosterpand een zinvolle bestemming kunnen krijgen. Na 22 jaar leegstand en zoektochten naar herbestemming zonder resultaat, vrezen wij dat dit realistisch beschouwd de laatste kans was om dit monumentale pand een zinvolle herbestemming te geven en voor het nageslacht te behouden.

PNES heeft dan ook de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeeste en wethouders:

1. Hoe is het mogelijk dat na 2 jaar van intensieve voorbereiding, op het allerlaatste moment nog zulke lijken uit de kast kunnen komen?

2. Waarom is de Bibob procedure pas op het allerlaatste moment gevolgd en niet reeds in een voortraject, waardoor tijd, energie en kosten bespaard hadden kunnen worden?

3. Heeft communicatie omtrent dit project naar de gemeenschap niet veel te vroeg plaats gevonden waardoor de inwoners van Koningsbosch nu teleurgesteld moeten worden?

4. Waarom heeft er al een vroege publicatie plaatsgevonden over de invulling van het hotel door Hilton, terwijl de resultaten van een Bibob procedure nog niet bekend waren?

5. Bent u bereid om intensief onderzoek te doen naar mogelijkheden van doorstart van dit project met eventueel andere financierders indien ook na verstrijken van de bezwaartermijn de vergunning niet verleend kan worden?

6. Hoe hoog zijn de voorbereidingskosten die tot dusver gemaakt zijn?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *