Vereniging PNES

Meiboom plaatsen op het Hingen

DSC00027Op 4 mei jongsleden was op het Hingen weer het jaarlijks Meiboom plaatsen.

Deze traditionele activiteit vond plaats op het plein voor Café ‘t Hingen en werd zoals ieder jaar georganiseerd door een groep enthousiaste inwoners die zich ook door het jaar heen inzetten voor vele andere festiviteiten in deze woonkern.

PNES draagt deze sociale activiteiten een warm hart toe en hoefde niet lang

na te denken toen ze gevraagd werden om T-shirts te schenken.

In de personen van P. Ruijten en C. Meulenberg, resp. fractievoorzitter en campagneleider van PNES, werd acte de presence gegeven bij het plaatsen van de Meiboom.

Met het opschrift op de T-shirts

“ voor Partij NES slaan wij een BRES “

waren beide personen zeer verheugd.

DSC00022