Beste inwoners van Echt-Susteren,

Vol trots presenteren wij u hierbij onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Het zijn allemaal mensen die midden in de  samenleving staan en actief zijn in de plaatselijke politiek, het verenigingsleven of gewoon willen opkomen voor de burgers van onze gemeente. Het zijn mensen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en kennis. Mensen die weten wat er speelt in onze samenleving.

De afgelopen raadsperiode heeft PNES deel uitgemaakt van de coalitie en een bijdrage geleverd aan het bestuur van onze gemeente. Mede dankzij PNES heeft onze gemeente de afgelopen jaren een zeer stabiel gemeentebestuur gehad. Met een enthousiast en deskundig team hebben we vol ambitie gewerkt aan een mooiere, betere en welvarendere gemeente Echt-Susteren.

Wij zijn echter nog lang niet klaar! Met uw steun willen we het gevoerde beleid ook de komende vier jaar graag vol ambitie voortzetten en
“Verder bouwen aan een sterke gemeente!” voor u en voor Echt-Susteren, de mooiste gemeente van Nederland!

Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat binnen PNES  de afspraak is gemaakt dat “de meeste stemmen gelden”. Dit betekent dat het stemmenaantal van de kandidaat bepalend is, en niet de plaats op de kandidatenlijst. Zo hebben alle kandidaten een faire, gelijke kans op een zetel in de gemeenteraad.