Fractie

Eindelijk! De start is gemaakt voor winkelcentrum Susteren

Wapen SusterenTijdens de laatste raadsvergadering van het jaar 2013 (12-12-2013) heeft de raad eindelijk een besluit genomen om te komen tot realisatie van het nieuwe winkelcentrum Susteren.

Wat heeft dit lang geduurd! Vanaf 1998 toen er nog sprake was van de Gemeente Susteren en daarna vanaf 2003 (toen de fusie tussen Echt en Susteren een feit was) heeft men hier geen besluiten over genomen.

Ofschoon er sprake is van de nodige risico’s is nu de trein op de rails gezet. Er zijn behoorlijke risico’s zoals: nog geen overeenkomst met een projectontwikkelaar, planschade, wel of geen onteigeningsprocedure noodzakelijk enz. De raad heeft besloten om indien de huidige eigenaar(s) van enkele panden in het te ontwikkelen gebied niet willen meewerken, er overgegaan zal worden tot een onteigeningsprocedure. PNES heeft tijdens deze raadsvergadering aangegeven dat de raad nu moet doorpakken. Stoppen met zeuren! Een goede ondernemer moet risico’s durven nemen en een gemeente moet dat ook doen. Blijft het alleen maar bij praten dan …………..zal men nooit iets kunnen realiseren. Dus nu volle gas erop en “aon de geng”!