Fractie

Eindelijk onderzoek naar realisatie multifunctioneel centrum in Echt

Tijdens de raadsvergadering van 6 november jongstleden heeft Joop van Gellecom, Fractievoorzitter van Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) een motie ingediend waarmee het college de opdracht wordt gegeven om op korte termijn een onderzoek te gaan uitvoeren naar de realisatie van een accommodatie met een breed multifunctioneel karakter in de kern Echt, waar alle verenigingen in de gehele gemeente gebruik van kunnen maken voor het houden van grootschalige evenementen en activiteiten. Tot vreugde van PNES is deze motie, die werd ondersteund door onze coalitiepartners Lijst samenwerking en CDA door het college overgenomen.

Door het overnemen van deze motie wordt eindelijk het probleem onder ogen gezien en tevens wordt middels deze motie de basis gelegd tot een oplossing van een lang slepend probleem in de kern Echt.

PNES heeft het verenigingsleven altijd een warm hart toegedragen. Verenigingen vormen een belangrijke spil in het sociale leefklimaat en zijn het cement van onze samenleving.

De realisatie van een Multifunctionele accommodatie voor de verenigingen is altijd en ook in de coalitieonderhandelingen een speerpunt geweest voor PNES. De kern Echt, ook nog zijnde de grootste kern van onze gemeente, is de enige kern in onze gemeente waar geen accommodatie is waar alle verenigingen zich samen kunnen treffen en terecht kunnen voor gezamenlijke activiteiten. Sterker nog diverse verenigingen hebben de afgelopen jaren meerdere malen moeten wisselen van lokaliteit en verenigingslokaal vanwege de sluiting van diverse horeca gelegenheden in de kern Echt. Door deze sluitingen is de noodzaak voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie alleen maar toegenomen en is de situatie voor de verenigingen nijpender geworden.PNES heeft zich de afgelopen jaren onder aanvoering van toenmalig fractievoorzitter Peter Ruijten veelvuldig hard gemaakt om de cultuur in de gemeente Echt-Susteren het podium te geven dat zij verdient.
Helaas altijd zonder succes!

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jongstleden waarbij PNES een spectaculaire verkiezingsoverwinning heeft geboekt en van 1 naar 4 zetels is gegroeid, is er echter sprake van een nieuwe politieke werkelijkheid. PNES is toegetreden tot de coalitie en maakt volwaardig deel uit van het gemeentebestuur.

Peter Ruijten heeft de moed nooit opgegeven en is zich altijd blijven inzetten voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie en is dan ook verheugd dat de gemeenteraad eindelijk het probleem onder ogen heeft gezien en ingestemd heeft met dit onderzoek.

De aanhouder wint!