Uncategorized

Verbetering verkeersveiligheid Peijerstraat!

Bij de algemene beschouwingen 2017 heeft PNES aandacht gevraagd voor diverse onveilige punten op de Peijerstraat.

Hierbij heeft PNES de toezegging gekregen van het college dit te onderzoeken en indien nodig actie te ondernemen.

Wij zijn verheugd dat het college deze punten ter hand heeft genomen. Op korte termijn zullen enkele verkeerstechnische aanpassingen worden doorgevoerd om de verkeersveiligheid op de Peijerstraat te vergroten.

Dit betreft:

1) het aanleggen van een zebrapad in de Peijerstraat nabij de kruising met de Doktersweg;

2) het herschikken van parkeerplaatsen nabij de kruising Peijerstraat-Marktstraat;

3) het aanleggen van een extra zebrapad in de Peijerstraat nabij de kruising met de Gildelaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *