Uncategorized

Verbetering groen onderhoud Echt-Susteren.

In het recente verleden heeft PNES diverse malen aandacht gevraagd voor de slechte kwaliteit van het groenonderhoud in onze gemeente en het College van B&W gevraagd om actie te ondernemen gezien de vele klachten van burgers.

Het groenonderhoudscontract met de huidige uitvoerder is per 1 april 2020 beëindigd. De onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen (onkruidbestrijding en onderhoud plantsoenen en hagen) zijn de afgelopen maanden opnieuw aanbesteed, waarbij een substantieel hoger kwaliteitsniveau het uitgangspunt is geweest. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe uitvoerder van het groenonderhoud welke per 1 april 2020 is gestart. Voor de meerkosten zal dekking gezocht worden binnen de huidige begroting.

Naast deze marktpartij is per 1 januari van dit jaar, in samenwerking met Sociaal Werkvoorzieningsschap Westrom, gestart met een pilot waarbij een zestal medewerkers van Westrom zijn gedetacheerd bij de gemeente om het groenonderhoud uit te voeren. Vier SW-medewerkers zijn ingezet in het centrumgebied van Echt en twee SW-medewerkers op de gemeentelijke begraafplaatsen Elsene en Annahof. De eerste resultaten van deze pilot zijn zeer positief. Op termijn zal de inzet van Wsw’ers waar mogelijk worden uitgebreid in de andere kernen.

Het groenonderhoud in de hele gemeente zal met deze maatregelen naar een substantieel hoger niveau worden gebracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *