Uncategorized

Oplossing laagwaterstand natuurgebied de Doort!

De herinrichting van de Middelsgraaf in 2016 en een aantal droge zomers die daarop volgden hebben ertoe geleid dat de Middelsgraaf al een paar keer droog is gevallen. De Middelsgraaf verzorgd de voeding van de vijvers en visplassen van de Doort die hierdoor een aantal keren een zeer kritisch peil bereikten.Doordat de voeding van de vijvers vanuit de Middelsgraaf uitbleef was de situatie eind 2018 zo nijpend dat de vissen van de Doort moesten worden afgevangen om grote vissterfte te voorkomen.

Afgelopen 2 jaar heeft wethouder Peter Ruijten intensief overlegd met het Waterschap Limburg en HSV Sint Jan om te komen tot een duurzame oplossing voor het watertekort in de Doort.

Om de droogteproblemen aan te pakken gaat het Waterschap na de zomer de volgende maatregelen treffen;

– de lekken in de Middelsgraaf worden gedicht door het aanbrengen van een afdichtende kleilaag over een lengte van circa 1000 meter;

– ter hoogte van de Doort wordt een verdeelstuw aangebracht waarmee het water van de Middelsgraaf wordt verdeeld tussen de plassen van de Doort en de Middelsgraaf.

Wethouder Peter Ruijten is tevreden dat er binnenkort maatregelen worden getroffen om een van de mooiste natuurgebieden uit onze gemeente voor de toekomst veilig te stellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *