Het afvalinzamelsysteem gaat vanaf 2020 veranderen.

Met het nieuwe, duurzamere systeem kunnen we de hoeveelheid restafval terugdringen. Dit betekent:

1. dat er een PMD-zak komt waar plastic, metaal (blik) en drankkartons in mogen

2. dat afvalstromen die we kunnen hergebruiken vaker worden opgehaald

3. dat de kosten voor het aanbieden van de restafvalbak aan de straat per keer worden berekend

4. dat de afvalstoffenheffing die, voor de mensen die zorgvuldig scheiden, hierdoor fors omlaag kan. Dit heeft iedereen zelf in de hand.

Meer weten over wat er gaan veranderen? Kijk dan hier: http://bit.ly/2W5mWiZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *