Uncategorized

DE KERMIS EN DE PINPAS

Gisteren tijdens de door de oppositiepartij Lijst Samenwerking aangevraagde extra raadsvergadering over de “pinpas affaire” heeft de coalitie dit agendapunt afgevoerd van de agenda en wel om de volgende reden:

Op 16 augustus heeft het college van B&W een zeer duidelijke, uitvoerige en ons inziens complete uiteenzetting gegeven van de feiten en omstandigheden rondom de “pinpas affaire” zie hiertoe https://www.echt-susteren.nl/file/1879/download

Hieruit blijkt dat de gemeente geen benadeelde partij is. Er is een subsidie verleend aan de Reclame Commissie Echter kermis (RCEK). Een club die de Echter kermis promoot en waar de gemeente verder geen bemoeienis mee heeft. Op het moment dat een subsidie uitbetaald is, is er geen sprake meer van gemeenschapsgeld maar van geld van de RCEK. De benadeelde partij is derhalve de RCEK en niet de gemeente Echt-Susteren.

Als bij andere verenigingen waar de gemeente subsidie aan verleend zoals de fanfare en de voetbalvereniging, de penningmeester er met de kas vandoor gaat, gaan we dan ook een extra raadsvergadering bij elkaar roepen om de wethouder cultuur of sport ter verantwoording te roepen? NEE, om de simpele reden dat de gemeente hier geen bemoeienis en verantwoordelijkheid bij heeft. Daarom is dit nu bij de RCEK ook niet aan de orde.

Na constatering is er adequate actie ondernomen. Er is een professioneel bedrijfsrecherche bureau ingeschakeld en aangifte gedaan bij de politie, welke na strafrechtelijk onderzoek helaas heeft moeten concluderen dat er geen sluitend bewijs was om tot vervolging over te kunnen gaan. Het is derhalve niet aan de gemeenteraad om nu voor eigen rechter te gaan spelen.

De subsidierelatie tussen RCEK en de gemeente is er al vanaf 1992 en tot 2014 is het beleid in de uitvoering ongewijzigd geweest. Dit mede onder verantwoordelijkheid van de  toenmalige wethouders van Lijst Samenwerking en Algemeen Belang. Na zijn aantreden heeft PNES-wethouder Peter Ruijten de subsidie geformaliseerd en ook afgedwongen dat de RCEK een stichting werd. Deze structuurwijziging is doorgevoerd bij de RCEK om in de toekomst dit soort voorvallen te voorkomen.

De tragische ontwikkelingen bij de RCEK, welke mogelijk fors is benadeeld door hun penningmeester, is een zaak die 2 jaar geleden heeft gespeeld en al die tijd bij Lijst Samenwerking bekend was. Het college van B&W waar LS destijds met 2 wethouders deel van uitmaakte, is in oktober 2016 ingelicht.

De vraag is dan ook waarom LS nu, 2 jaar na dato, vragen gaat stellen, brieven gaat schrijven en een extra raadsvergadering gaat aanvragen, terwijl alle feiten al 2 jaar bij hun bekend waren?

Het antwoord is simpel, nu zit Lijst samenwerking in de oppositie en wil men politieke rook veroorzaken met rancune als drijfveer.

De raadsvergadering had derhalve geen enkele meerwaarde dan alleen maar beschadiging van het gemeentebestuur en daarmee de gemeenschap van Echt-Susteren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *